MIRKA

Mirka je úžasná paní učitelka s pochopením a láskou k dětem. Má obrovskou pracovní praxi a děti ji milují.

Rozvíjí na mnoha úrovních, podporuje a motivuje.

Lekci vede s lehkostí a nadhledem.

 

PŘEDŠKOLÁČCI
Jak zábavně doplnit předškolní přípravu.
Pohybové hry a cvičení spojené s rozvíjením motoriky, rytmu, prostorové orientace, spolupráce, slovní zásoby.

ŠKOLÁCI
Jak pohybem a hrou zábavně procvičovat písmena abecedy nebo osvojit násobilku.
Pohybové aktivity na odreagování, hry a cvičení spojené s rozvíjením spolupráce, se smyslovým vnímáním a společným sdílením.
Propojení aktuálně probíraného učiva s pohybem.